เมล็ดทานตะวันเพาะงอก ปลูกง่าย สำหรับปลูกรัปประทาน เพาะง่าย

เมล็ดทานตะวันเพาะงอก

เมล็ดทานตะวันเพาะงอก  เมล็ดพันธุ์แต่ละเม็ดในล็อตหรือถุงเดียวกัน หรือแม้กระทั้งในหนึ่งกำมือเดียวกัน ไม่ได้แบบเดียวกันหมดทุกเม็ด แต่ว่ามีไม่เหมือนกันในหลายๆประการ และก็ระดับความเสื่อมโทรม รวมทั้งอัตราความเร็วสำหรับในการเสื่อมของเม็ด ลักษณะเดียวกันกับความต่างที่มีอยู่ในประชาชนของคนเรา พืช รวมทั้งสัตว์ ที่อยู่ในรุ่นราวคราวเดียวกัน มูลเหตุที่เม็ดแต่ละเม็ดมีความเสื่อมโทรมแตกต่างกัน

อาจเกิดขึ้นจากถูกเก็บเกี่ยวมาเมื่อสุกแก่แตกต่างกัน ถูกแรงกระทบจากการนวดแตกต่างกัน บางเม็ดบางครั้งอาจจะถูกฝนหรือหยดน้ำ บางเม็ดบางทีก็อาจจะถูกความร้อน บางเม็ดบางครั้งอาจจะถูกเหยียบหรือทับ บางเม็ดบางทีอาจถูกแมลงกัดรับประทาน หรือเชื้อราเข้าทำลาย เมื่อสิ่งพวกนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับเมล็ดพันธุ์ทุกเม็ด เช่นเดียวกันหมด แต่ว่าเกิดมากบ้างน้อยบ้างก็ทำให้เมล็ดพันธุ์ซึ่งธรรมดาก็มิได้เป็นพิมพ์เดียวกันอยู่แล้ว มีความต่างกันในระดับความเสื่อมถอยที่เกิดขึ้นและก็อัตราความเร็วที่จะเสื่อมถัดไป

 

เมล็ดทานตะวันเพาะงอก

เมล็ดทานตะวันเพาะงอก เก็บไว้ทำเมนูผัดผักอร่อย ๆ ได้ประโยชน์ 

การปลูกพืชจะบรรลุความสำเร็จขึ้นกับประสิทธิภาพของเมล็ดพันธุ์ ด้วยเหตุนี้ก็เลยควรจะมีการตรวจภาวะของเมล็ดพันธุ์ การหย่อนคุณภาพของเมล็ดพันธุ์อาจเกิดขึ้นจากการสลายตัวของเยื่อหุ้มห่อเซลล์ รูปแบบการทำงานของโปรตีนที่ทำหน้าที่เร่งปฏิกิริยาเคมีและก็อัตราการหายใจที่ต่ำลงสำหรับการนำเม็ดมาเพาะปลูก หรือนำออกวางขายจะต้องตรวจตราประสิทธิภาพของเมล็ดพันธุ์ว่ามีคุณภาพหรือเสื่อมสภาพ

การพิจารณาประสิทธิภาพของเมล็ดพันธุ์นั้น มีการตรวจตราประสิทธิภาพต่างๆหลายประการอาทิเช่น ความรู้ความเข้าใจสำหรับการแตกออกหรือความมีชีวิตของเมล็ดพันธุ์ การวิเคราะห์ความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ ความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์ ความชุ่มชื้นของเมล็ดพันธุ์ ฯลฯ ในที่นี้จะเอ๋ยถึงเฉพาะการพิจารณาความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์พืชเพียงแค่นั้น ความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์พืช (seed vigour)หมายคือ

ลักษณะรวมๆหลายประการของเม็ดอันเป็นจุดเด่นที่เม็ดสามารถแสดงออก เมล็ดทานตะวันเพาะงอก  มาเมื่อนำเม็ดนั้นไปเพาะในสภาพการณ์ห้อมล้อมที่ปรวนแปรและไม่สมควร เม็ดที่มีความแข็งแรงสูงจะสามารถแตกออกได้ดิบได้ดี ส่วนเม็ดที่มีความแข็งแรงต่ำไม่สามารถที่จะแตกหน่อได้หรือผลิออกได้น้อย การพิจารณาความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์มีอยู่ร่วมกันหลายแนวทาง อาทิเช่น การรีบอายุของเมล็ดพันธุ์ การประมาณดรรชนีการงอกของเม็ด ฯลฯจำพวกของเมล็ดพันธุ์

1. เมล็ดพันธุ์คัดเลือก (Breeder Seed) เป็น เมล็ดพันธุ์ที่ทำขึ้นโดยนักปรับแก้ชนิดซึ่งจะต้องกระทำการคัดเฉพาะเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณลักษณะดังที่นักเปลี่ยนแปลงประเภทระบุสร้างสรรค์ขึ้นมา ภายใต้อำนาจบังคับ หรือตรวจชนิดให้ละเอียด เมล็ดพันธุ์คัดเลือกจะนำไปปลูกเป็นประเภทหลักในปีหน้า
2. เมล็ดพันธุ์หลัก (Foundation Seed) เป็น เมล็ดพันธุ์ที่ได้จากการปลูกด้วยเมล็ดพันธุ์คัดเลือกภายใต้ข้อเสนอแนะและก็กระบวนการของนักปรับปรุงแก้ไขจำพวกของกรมวิชาการเกษตรหรือสถาบันวิชาการฯ เพื่อรักษาความบริสุทธิ์แล้วก็ลักษณะประจำชนิดของพืชนั้นๆเมล็ดพันธุ์หลักที่ได้นำไปปลูกเป็นจำพวกขยายถัดไป
3. เมล็ดพันธุ์ขยาย (Registered Seed) เป็น เมล็ดพันธุ์ที่ได้จากการปลูกด้วยเมล็ดพันธุ์หลัก โดยเกษตรกรที่ได้รับการคัดสรรให้เป็นคนจัดทำแปลงแพร่พันธุ์ ภายใต้อำนาจบังคับดูแลรวมทั้งให้คำปรึกษาจากข้าราชการฝ่ายวิชาการรวมทั้งข้าราชการผลิตเมล็ดพันธุ์ของศูนย์แพร่พันธุ์พืช กรมส่งเสริมการเกษตร
4. เมล็ดพันธุ์ขาย(Certified Seed) เป็น เมล็ดพันธุ์ที่ได้จากการปลูกด้วยเมล็ดพันธุ์ขยาย โดยเกษตรกรแปลงแพร่พันธุ์ ด้วยการกระทำตามแนวทางการที่ได้รับข้อแนะนำจากข้าราชการฝ่ายวิชาการ ของศูนย์เพาะพันธุ์พืช กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ขายให้แก่เกษตรกรทั่วๆไป
เม็ดก็คล้ายกับสิ่งมีชีวิตทั่วๆไปที่มีการเจริญวัยรวมทั้งมีการเสื่อมเป็นธรรมชาติ แม้กระนั้นการเสื่อมของเมล็ดพันธุ์ มีระเบียบ แบบ และก็ข้อจำกัดพิเศษบางประการ ซึ่งต่างจากสิ่งอื่นๆอีกทั้งคำว่า “เสื่อม” ที่ใช้กับเมล็ดพันธุ์ยังต่างกับที่ใช้เมล็ดพืชปกติด้วย

เมล็ดพันธุ์ (Seed)เป็นเมล็ดพืชที่มีชีวิตซึ่งเมื่อนำไปปลูก หรือนำไปแพร่พันธุ์แล้วจะได้ต้นที่เจริญเติบโตตรงตามกรรมพันธุ์ของพืชนั้ เมล็ดพันธุ์เป็นสาเหตุที่สำคัญ และก็จำเป็นต้องที่สุดประเภทหนึ่งสำหรับการเพาะปลูก หากแม้จะมีปัจจัยสำหรับการผลิตอื่นๆที่ดีพร้อม แม้กระนั้นถ้าเกิดขาดเมล็ดพันธุ์พันธุ์พืชดีที่มีคุณภาพสูงแล้ว ผลิตผลต่อมาตราวัดพื้นที่อีกทั้งจำนวนแล้วก็ประสิทธิภาพก็ต่ำ หรือเกือบจะมิได้เลย ด้วยเหตุผลดังกล่าว

การเพาะปลูกหากได้ใช้เมล็ดพันธุ์พันธุ์ไม้ดีก็ส่งผลให้เกิดคุณประโยชน์มากมาย  เมล็ดทานตะวันเพาะงอก   อีกทั้งเห็นผลผลิตที่มีคุณภาพและก็มีจำนวนส่งผลดีด้านเศรษฐกิจต่อเกษตรกรเอง เนื่องจากว่าการใช้เมล็ดพันธุ์ดีเพาะปลูกเป็นการลดเงินลงทุนการสร้างเป็นอันดับแรกๆ เนื่องจากว่าเมล็ดพันธุ์ดีเมื่อปลูกแล้วจะมีผลให้กำเนิดคุณประโยชน์มากมาย เป็นต้นว่า ได้ผลผลิตสูง เป็นที่เรียกร้องของตลาด, ได้ราคาดี, สนองตอบต่อการใส่ปุ๋ย, ปรับพฤติกรรมกับสภาพแวดล้อมได้ดิบได้ดี, แข็งแรงต่อโรคแมลง ฯลฯ

พวกเราบางครั้งก็อาจจะเคยทราบหรือรู้จักผักออร์แกนิกที่มาจากการเพาะธัญญาหารต่างๆจนได้ต้นอ่อน ดังเช่น ข้าวซ้อมมือผลิออกจากการเพาะข้าวซ้อมมือ ถั่วงอกจากการเพาะเม็ดถั่วเขียว ถั่วงอกหัวโตจากการเพาะเม็ดถั่วเหลือง หรือผักโต้วเหมี่ยวจากการเพาะเม็ดถั่วลันเตา ฯลฯ ซึ่งต้นอ่อนจากเมล็ดพืชพวกนี้กำลังได้รับความนิยมสำหรับคนที่รักสุขภาพ เป็นผักอนามัยไม่มีพิษ แถมยังอร่อยอีกด้วย

เมล็ดทานตะวันเพาะงอก

ประโยชน์ต่างๆที่ได้รับจากต้นอ่อนทานตะวัน

ต้นอ่อนทานตะวัน หรือทานตะวันแตกออก (Sunflower Sprout) มาจากการเพาะเม็ดดอกทานตะวัน เป็นผักหนทางใหม่ที่มีคุณค่าทางของกินสูงทีเดียว มีโปรตีนสูงขึ้นมากยิ่งกว่าถั่วประเภทอื่นๆมีวิตามินหลายแบบอีกทั้ง วิตามินเอ วิตามินอี ที่จะช่วยบำรุงสายตา และก็ผิวพรรณ วิตามินบี 1 บี 6 บี 12 ที่ช่วยบำรุงรักษาสมอง คุ้มครองปกป้องโรคสมองเสื่อมด้วย ทานตะวันผลิออกจะมีกลิ่นหอมสดชื่น กรอบ รวมทั้งมีรสชาติหวาน สามารถกินได้อีกทั้งแบบสด หรือถ้าไม่อย่างนั้นก็อาจจะนำไปทำกับข้าวเป็นรายการอาหารอร่อยๆได้หลายประเภทไม่ว่าจะเป็น ใส่ไว้ในสลัดหรือยำอร่อยๆจะนำไปผัดเป็นรายการอาหารทานตะวันแตกออกผัดน้ำมันหอย ทำกับข้าวจำพวกต้มแล้วก็แกง จับใส่ลงในแกงจืด แกงส้ม แกงเลียง หรือใส่เอาไว้ข้างในก๊วยเตี๋ยวแทนถั่วงอกก็อร่อย หรือไม่ก็อาจจะนำไปทำเป็นเครื่องดื่มเพื่อดื่มในการดูแลรักษาสุขภาพก็ได้ด้วย

คุณประโยชน์ที่ได้รับมาจากต้นอ่อนทานตะวัน ต้นอ่อนทานตะวันเป็นแหล่งไขมันประเภทที่ดีแก่ร่างกาย มีใยอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อระบบขับถ่าย เป็นแหล่งโปรตีน ธาตุเหล็ก แคลเซียม แล้วก็จากข้อมูลการศึกษาเรียนรู้และค้นคว้าและทำการวิจัยของ Medical Center, University of Maryland สหรัฐ เมื่อปี 2553 บอกว่า ต้นอ่อนทานตะวัน (Sunflower Sprouts) มีกรด Linoleic ในจำนวนมาก ช่วยสำหรับเพื่อการบำรุงสมองรวมทั้งกระดูกให้แข็งแรง ทั้งอุดมไปด้วยวิตามินบี วิตามินอี แล้วก็โฟเลต ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกาย คุ้มครองปกป้องโรคหัวใจแล้วก็โรคมะเร็ง

และก็ช่วยทำให้ระบบขับถ่ายดีด้วย ข้อมูลการค้นคว้าวิจัยของ International Sprout Growers Association เมื่อปี 2554 บอกว่า ต้นอ่อนทานตะวันมีวิตามิน B1, B6 โอเมก้า 3, 6, 9 ที่ช่วยทำนุบำรุงผิวพรรณ บำรุงสมอง คุ้มครองโรคอัลไซเมอร์ แล้วก็ยังมีธาตุเหล็กสูง ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลได้อีกด้วย ต้นอ่อนทานตะวันมีโปรตีนมากยิ่งกว่าผักกาดเขียวถึง 2 เท่า วิตามิน A, B2, E, D, K รวมทั้งยังมีวิตามิน A สูงขึ้นมากยิ่งกว่าน้ำมันเมล็ดข้าวโพดแล้วก็เม็ดถั่วเหลืองกว่า 3 เท่าอย่างยิ่งจริงๆ แต่ว่าเมื่อนำเม็ดทานตะวันมาเพาะฯลฯอ่อนทานตะวัน ค่าทางของกินจะเยอะขึ้นเรื่อยๆ ดังเช่นว่า มีโปรตีนสูงขึ้นยิ่งกว่าถั่วเหลือง มีวิตามิน A สูง ช่วยทำนุบำรุงสายตา ผิวพรรณ รวมทั้งชะลอความแก่

 

เมล็ดทานตะวันเพาะงอก

แนวทางเพาะเม็ดผลิออกทานตะวัน

  • จัดเตรียมอุปกรณ์เพาะ เป็นต้นว่า ขุยมะพร้าวร่อน 4 ส่วน เถ้าแกลบร่อน 1 ส่วน หรือจะใช้ขุยมะพร้าวร่อน กับดินร่อน 1 ต่อ 1 ก็ได้ เอามาผสมกันไปจนกว่าจะเข้ากัน
  • แช่เม็ดทานตะวันในน้ำอุ่นทิ้งเอาไว้ 1 คืน หรือขั้นต่ำ 8 ชั่วโมง
  • นำสิ่งของปลูกใส่ภาชนะตัวอย่างเช่นกระเช้าขนมจีน หรือกระเช้าที่มีตาถี่ ถ้าเกิดว่าไม่มีก็สามารถใช้ภาชนะปลูกอะไรก็ได้ แม้กระนั้นขอให้มีรูระบายน้ำ โดยชี้แนะให้ใส่สิ่งของเพาะราวๆ ¾ ส่วนของภาชนะ แล้วรดน้ำให้เปียกแฉะ
  • โรยเม็ดทานตะวันที่แช่น้ำแล้ว เกลี่ยให้ทั่วแล้วโรยขุยมะพร้าวที่เหลือกลบข้างหน้าน้อย
  • รดน้ำให้เปียกแฉะอีกที

ทานตะวันผลิออกจะมีกลิ่นหอมยวนใจ กรอบ แล้วก็มีรสชาติหวาน เมล็ดทานตะวันเพาะงอก   สามารถกินได้อีกทั้งแบบสด หรือไม่ก็อาจจะนำไปทำกับข้าวเป็นรายการอาหารอร่อยๆได้หลายชนิดไม่ว่าจะเป็น ใส่เอาไว้ข้างในสลัดหรือยำอร่อยๆจะนำไปผัดเป็นรายการอาหารทานตะวันแตกหน่อผัดน้ำมันหอย ปรุงอาหารจำพวกต้มรวมทั้งแกง จับใส่ลงในแกงจืด แกงส้ม แกงเลียง หรือใส่เอาไว้ภายในกวยเตี๋ยวแทนถั่วงอกก็อร่อย หรือไม่ก็อาจจะนำไปทำเป็นเครื่องดื่มเพื่อดื่มในการดูแลรักษาสุขภาพดีแล้ว

พอเพียงมองเห็นถึงคุณประโยชน์ทางโภชนาการแล้ว หลายๆคนคงจะ ต้องการจะรู้จัก ต้นอ่อนเม็ดทานตะวันกันแล้ว ว่า เอามาสามารถทำอะไรได้บ้าง และก็จะมีวิธีการเพาะต้นอ่อนเม็ดทานตะวันกันยังไง วันนี้ มีวิธีการเพาะต้นอ่อนเม็ดทานตะวัน และก็ประสบการณ์จากผู้เพาะต้นอ่อนเม็ดทานตะวันจำครึ้มยมาฝาก เพื่อคนไหนกันแน่พอใจต้องการทดลองทำเป็นอาชีพมอง ขอบอกทำง่ายรายได้น่าดึงดูดทีเดียว

เม็ดมีความหมายในแง่ที่เป็นแหล่งสะสมกรรมพันธุ์ของพืช  nago-coffee  เนื่องจากในเซลล์ของเอ็มบริโอทุกเซลล์มีสารพัดธุบาปหรือยีนพืชจำพวกนั้นๆอยู่ ถึงแม้ต้นพืชประเภทนั้นจะตายไป แต่ว่าถ้าเกิดมีการเก็บเม็ดของพืชนั้นไว้ก็ยังมียีนของพืชนั้นๆที่พร้อมจะแพร่พันธุ์ถัดไปได้ ในขณะนี้หลายประเทศได้ให้ความใส่ใจต่อการอนุรักษ์และรักษาพืชพันธุ์อย่างมากมาย สำหรับเมืองไทยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ แล้วก็เทคโนโลยีที่เมืองไทยได้ตั้งขึ้นแบงค์พืชพันธุ์แห่งชาติขึ้น เพื่อเก็บรวบรวมรวมทั้งรักษาพืชพันธุ์จำพวกต่างๆทั่วราชอาณาจักรไทยอาทิเช่น พืชพันธุ์ที่หายาก รวมทั้งใกล้จะสิ้นพันธุ์หรือชนิดที่ดีมีสาระ ฯลฯ เพื่อไปใช้ในลัษณะของการปรับปรุงแก้ไขพืชพันธุ์ต่างๆในอนาคต