lovely angel  My Lovely Angel (2021) หรืออีกชื่อว่า You’re So Precious to Me เป็นงานแนวสำราญใจน้ำดีที่เรียกน้ำตาอีกประเด็น เอ๋ยถึงความเกี่ยวข้องนอกสายโลหิตที่เปลี่ยนมาเป็นของที่มีราคาต่อชีวิตซึ่งกันและกัน ทางการเรียนชีวิตรู้เรื่องโลกของเขาทั้งคู่ที่ต่างสันโดษได้ร่วมเดินทางมาถึงจุดที่ศีรษะจิตใจผูกพันดุจเป็นครอบครัวเดียวกันได้เช่นไร เชิญชวนไปติดตามมองกันภาพยนตร์บอกเล่าเรื่องราวของ พัคแจชิก (สวมบทบาทโดย จินข้า) ชายตัวผู้เดียวผู้มีอาชีพเป็นผู้แทนหาสาวแดนซ์เชียร์ รับจ้างงานโปรโมชั่นเบ็ดเตล็ด เป็นเถ้าถ่านแก่จนถึงๆแบบวันแมนโชว์ ทำทั้งหมดทุกอย่างเอง สัญจรรับส่งผู้รับจ้างในสังกัด 4-5 […]