TRIUP​ Fair การปลดล็อคความเป็นเจ้าของผลงานวิจัย

TRIUP​ Fair ขอโปรโมท “มหกรรมเกื้อหนุนการใช้ผลดีจากการค้นคว้า (TRIUP Fair 2022)

TRIUP​ Fair ในวันจันทร์ที่ 4 – วันพุธที่ 6 ม.ย. พุทธศักราช 2565ในMitrtown Hall 1-2 ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์ ซึ่งเป็นงานเปิดตัวพ.ร.บ.สนับสนุนการใช้ผลดีผลของงานวิจัยแล้วก็สิ่งใหม่ พุทธศักราช 2564 (Thailand Research and Innovation Utilization Promotion Act; TRIUP Act) ที่ จัดโดย ที่ทำการคณะกรรมการเกื้อหนุนวิทยาศาสตร์ ศึกษาค้นคว้าแล้วก็สิ่งใหม่ (สกสว.)สามารถร่วมงานนิทรรศการฯ งานมหกรรมแสดงนิทรรศการผลักดันการใช้คุณประโยชน์จากงานศึกษาทำการค้นคว้าและทำการวิจัย (TRIUP​ Fair 2022) วันที่ 4-6 ม.ย. 2565ใน Mitrtown Hall 1-2 ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์

ตามพ.ร.บ.ที่ประชุมแผนการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ ศึกษาค้นคว้าและก็ของใหม่แห่งชาติ พุทธศักราช 2562 มาตรา 43 ได้กำหนดให้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุน ช่วยเหลือ รวมทั้งเคลื่อนระบบการศึกษาเรียนรู้และค้นคว้าและทำการวิจัยรวมทั้งของใหม่ของประเทศทางวิทยาศาสตร์ TRIUP​ Fair เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ รวมทั้งสหวิทยาการ เพื่อสร้างองค์วิชาความรู้ ปรับปรุงแนวนโยบายสาธารณะ

TRIUP​ Fair

รวมทั้งช่วยเหลือการนำผลวิจัยแล้วก็ของใหม่ไปใช้ในเชิงเศรษฐกิจแล้วก็สังคม เพื่อมีการปรับปรุงประเทศอย่างสมดุล ประกอบกับพ.ร.บ.เกื้อหนุนการใช้ผลดีผลการวิจัยแล้วก็สิ่งใหม่ พุทธศักราช 2564 ได้มีจุดหมายให้คนรับทุนหรือนักค้นคว้าสามารถเป็นเจ้าของผลวิจัยและก็สิ่งใหม่ เพื่อผลักดันให้มีการนำผลของงานวิจัยแล้วก็ของใหม่ไปใช้ อันจะมีคุณประโยชน์อีกทั้งการต่อยอดการศึกษาวิจัยแล้วก็ต่อเศรษฐกิจของประเทศในรูปภาพรวม รวมทั้งเป็นสิ่งจูงใจให้มีการศึกษาค้นคว้าแล้วก็สร้างสิ่งใหม่มากขึ้น

ในการนี้ ที่ทำการจัดแจงทรัพย์สินทางปัญญา เทคโนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ก็เลยมีผลงานทรัพย์สินทางปัญญาร่วมการจัดแสดงในงานแสดงนิทรรศการ “ส่งเสริมการใช้ผลดีงานศึกษาเรียนรู้และค้นคว้าและทำการวิจัยและก็ของใหม่ภายใต้พ.ร.บ.ช่วยเหลือการใช้ผลดีผลที่ได้รับจากงานวิจัยรวมทั้งของใหม่ พุทธศักราช 2564 : มหกรรม TRIUP Act Fair 2022” ช่วงวันที่ 4-6 เดือนเมษายน 2565ใน

Mitrtown Hall 1-2 ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์ จัดโดย ที่ทำการคณะกรรมการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ ศึกษาค้นคว้ารวมทั้งของใหม่ เพื่อหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ ศึกษาค้นคว้าแล้วก็สิ่งใหม่ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับพ.ร.บ.เกื้อหนุนการใช้คุณประโยชน์ผลวิจัยรวมทั้งของใหม่ พุทธศักราช 2564 นี้ตลอดจนเตรียมพร้อมเพื่อรองรับเมื่อข้อบังคับมีผลบังคับใช้ถัดไป

สอวช. ร่วมเวที TRIUP​ Fair ถ่ายทอดที่มารวมทั้งแนวความคิด พระราชบัญญัติ สนับสนุนการใช้ผลดีผลที่ได้รับจากงานวิจัยรวมทั้งสิ่งใหม่ กว่า 10 ปี พร้อมเดินหน้าร่วมสนับสนุนการปลดล็อกข้อกำหนดกฎหมาย เกื้อหนุนการทำงานด้วยกัน แล้วก็สร้างกลไกสู่การนำไปปฏิบัติ(4 ม.ย. 2565) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ ศึกษาค้นคว้ารวมทั้งสิ่งใหม่ (อว.) ที่ทำการคณะกรรมการเกื้อหนุนวิทยาศาสตร์ ศึกษาค้นคว้าและก็ของใหม่ (สกสว.) พร้อมหน่วยงานฝ่าย 16 หน่วยงาน ด้วยกันจัดงานมหกรรมช่วยเหลือการใช้คุณประโยชน์

จากการค้นคว้าวิจัย ภายใต้แนวความคิดปลดล็อกความเป็นเจ้าของงานศึกษาทำการค้นคว้าและทำการวิจัย สร้างสมรรถนะไทยไร้ขีดจำกัดในชั้น 5 ห้างสรรพสินค้าสามย่านมิตรทาวน์ และก็การถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ โดยในงานได้มีการจัดเวทีสนทนาในประเด็น “พระราชบัญญัติ ช่วยเหลือการใช้คุณประโยชน์ผลที่ได้รับจากงานวิจัยแล้วก็ของใหม่ พุทธศักราช 2564

เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมไทยอย่างก้าวกระโจน : ความมุ่งหวังของเอกชน และก็ภาคพลเมือง” คืนผลงานให้นักค้นคว้า คืนผลตอบแทนให้เมืองไทย ด้วยข้อบังคับใหม่ TRIUP Act สร้างความเข้าใจทราบต่อการมีอยู่ของ พระราชบัญญัติ สนับสนุนการใช้คุณประโยชน์ผลที่เกิดจากงานวิจัยรวมทั้งของใหม่ พุทธศักราช 2564 ให้แก่ภาคเอกชน และก็ภาคสามัญชน เพื่อนำไปสู่การใช้คุณประโยชน์ผลวิจัย

แล้วก็สิ่งใหม่ ซึ่ง ดร. กิว่ากล่าวดงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการที่ทำการที่ประชุมแผนการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ ศึกษาค้นคว้าและก็ของใหม่แห่งชาติ (สอวช.) ได้ร่วมเวทีพูดคุยในคราวนี้ด้วยดร. กิว่ากล่าวดงค์ เอ่ยถึงสาเหตุของ พระราชบัญญัติ สนับสนุนการใช้คุณประโยชน์ผลวิจัยและก็สิ่งใหม่ พุทธศักราช 2564 หรือ TRIUP Act ว่า ก่อนหน้าที่ผ่านมาย้อนไปไปสิบกว่าปี สอวช. ซึ่งในช่วงเวลานั้นหมาย

ถึงที่ทำการคณะกรรมการแผนการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

แล้วก็ของใหม่แห่งชาติ หรือ สวทน. ได้ศึกษาค้นคว้ารวมทั้งมีความเห็นว่าในประเทศต่างๆมีข้อบังคับช่วยเหลือการใช้ผลดีผลการวิจัยและก็สิ่งใหม่ ในขณะเมืองไทยเองก็มีการทำศึกษาค้นคว้าอยู่จำนวนไม่ใช่น้อย มีการลงทุนช่วยเหลืองานศึกษาวิจัยมากขึ้นเรื่อยๆ แต่ว่าผลที่เกิดจากงานวิจัยที่ผลิตออกมายังติดข้อกำหนดอยู่ 3 ส่วน อาทิเช่น 1) ผลที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยที่ออกมานั้นยากที่จะนำมาซึ่งการก่อให้เกิดผลในการพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็สังคมของประเทศ

เนื่องจากว่าเมืองไทยยังมีข้อกำหนดในด้านของข้อบังคับ TRIUP​ Fair การผลักดันด้านการเงิน รวมทั้งสิ่งจูงใจ ที่ไม่ค่อยเอื้อในการพัฒนาผลที่เกิดจากงานวิจัย ทั้งยังยังนับว่าเป็นความท้าของนักค้นคว้ารวมทั้งนักดูแลงานศึกษาค้นคว้าสำหรับเพื่อการปรับแนวความคิดเชื่อมโยงงานศึกษาค้นคว้าและทำการวิจัยเพื่อมี

การสร้างผลพวงด้านเศรษฐกิจและก็สังคม 2) ความช้าสำหรับในการนำเอาผลจากงานวิจัยออกไปใช้ให้มีคุณประโยชน์ ส่วนใดส่วนหนึ่งได้ผลสำเร็จจากความเป็นเจ้าของผลการวิจัยและก็สิ่งใหม่ที่ตกอยู่กับหน่วยงานผู้บริจาคทุน ซึ่งมิได้มีหน้าที่งานที่ทำอยู่เป็นประจำสำหรับในการนำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ และก็ 3) แรงบันดาลใจ ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นมากมาย ก่อนหน้าที่ผ่านมานักค้นคว้าขาดสิ่งจูงใจสำหรับในการสนับสนุนผลจากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

โดยยิ่งไปกว่านั้นงานศึกษาเรียนรู้และค้นคว้าและทำการวิจัยจำพวกที่จะนำไปให้กรุ๊ปรายย่อย ภาคการกสิกรรม รวมทั้งกรุ๊ปวิสาหกิจชุมชน เนื่องด้วยการค้นคว้าวิจัยพวกนั้นมิได้สร้างผลตอบแทนมากมายราวกับวิธีการทำธุรกิจ ทั้งยังยังไม่เป็นผลคุณประโยชน์กลับมาที่นักค้นคว้า ทำให้ประเด็นการใช้ประโยชน์ผลที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยแล้วก็สิ่งใหม่ที่เป็นเทคโนโลยีที่สมควร (Appropriate Technology) ถูกเพิ่มเข้ามาใน พระราชบัญญัติ นี้ด้วย เพื่อเกื้อหนุนการนำเทคโนโลยีที่สมควรไปใช้ประโยชน์ในวงกว้าง

TRIUP​ Fair

กำเนิดผลดีแก่เกษตรกร กลุ่มอาชีพในชุมชน วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพื่อสังคม ผู้ไม่ค่อยได้รับโอกาศหรือราษฎรในพื้นที่ โดยกำหนดให้มีการชำระเงินเงินเดือนการใช้ผลดีแก่นักศึกษาค้นคว้าที่ปฏิบัติการอันนำมาซึ่งผลดีต่อการผลักดันและสนับสนุนรวมทั้งส่งเสริมเทคโนโลยีที่สมควร“TRIUP Act ช่วยปลดล็อก สิ่งแรกเป็นกระบวนการทำให้เศรษฐกิจรากฐาน การดำรงชีวิตของพสกนิกรดียิ่งขึ้นด้วยเทคโนโลยี สิ่งใหม่ ส่วนลำดับที่สองเป็นการพัฒนาความรู้ความเข้าใจสำหรับในการแข่งของผู้ประกอบธุรกิจ ที่ข้อบังคับฉบับนี้

จะเข้าไปช่วยทั้งยังในกรุ๊ป SMEs สตาร์ทอัพ รวมทั้งถ้าหากทำทั้งคู่ส่วนแรกได้ สิ่งที่จะตามมาเป็นการที่ชุมชนศึกษาค้นคว้าและก็ของใหม่ของไทยแข็งแกร่งขึ้น การลงทุนก็จะเยอะขึ้นด้วย อีกทั้งจากภาครัฐรวมทั้งภาคเอกชน โดยการจะก่อให้ทั้งยัง 3 ส่วนนี้เกิดขึ้นได้ ควรจะมีการปลดล็อกความเป็นเจ้าของผลที่ได้รับจากงานวิจัยรวมทั้งของใหม่ ให้ผู้ที่ทำศึกษาค้นคว้าได้ครอบครองผลงาน ผลตอบแทนจุดหมายก็จะเกิดขึ้นทั้งยังกับพลเมือง ผู้ประกอบธุรกิจ สังคม และก็ชาติ รวมทั้งนักค้นคว้าที่ทำเพื่อสังคม ทำเพื่อชุมชน

ที่ข้อบังคับฉบับนี้ได้มีการแบ่งเงินรางวัลให้นักค้นคว้าในกลุ่มนี้ด้วย ถัดมาเป็นเรื่องของการช่วยสนับสนุน ข้อบังคับนี้ช่วยเหลือให้การดำเนินงานต่างๆที่เกี่ยวพันทำเป็นง่ายมากยิ่งขึ้น รวมทั้งส่วนท้ายที่สุดเป็นการผลิตกลไก เป็นสิ่งที่จะจำเป็นต้องมาร่วมกันนึกถึงขั้นตอนการนำไปปฏิบัติ จะทำเช่นไรให้กลไกการทำงานต่างๆหมุนถัดไปได้” ดร. กิตำหนิดงค์ กล่าวดังนี้ พระราชบัญญัติ ช่วยเหลือการใช้ผลดี

ผลการวิจัยรวมทั้งของใหม่ พุทธศักราช 2564 มีจุดหมายหลัก เป็นอยากสร้างผลพวงจากผลที่ได้รับจากงานวิจัยรวมทั้งของใหม่ที่เมืองส่งเสริมทุน ไปสู่การใช้ผลดีเชิงการค้าและก็สังคมได้อย่างแท้จริง โดยกำหนดให้คนรับทุน (มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย ภาคเอกชน) สามารถเป็นเจ้าของผลการวิจัยและก็สิ่งใหม่ รวมทั้งจำเป็นต้องนำผลที่เกิดจากงานวิจัยแล้วก็สิ่งใหม่ไปใช้ประโยชน์ภายในช่วงเวลาที่ระบุ

แนวความคิดหลักของข้อบังคับ auto betflix เป็นถ่ายโอนความเป็นเจ้าของในผลที่เกิดจากงานวิจัยและก็ของใหม่ที่เกิดขึ้นจากทุนของเมือง ไปยังคนรับทุนที่มีประสิทธิภาพสำหรับในการนำผลการวิจัยรวมทั้งของใหม่ไปใช้ประโยชน์ โดยมหาวิทยาลัย รวมทั้งภาคเอกชน สามารถนำผลที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ต่อยอด ไปสู่ขั้นตอนเชิงการค้า รวมทั้งสร้างให้กำเนิดมูลค่าเพิ่มของทรัพย์สินทางปัญญา

ผลิตภัณฑ์ บริการ รวมทั้งสิ่งใหม่ ช่วยสร้างให้กำเนิดสิ่งจูงใจต่อการผลิตผลของงานวิจัยรวมทั้งสิ่งใหม่ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งนักค้นคว้า รวมทั้งงานศึกษาทำการค้นคว้าและวิจัยและก็สิ่งใหม่ตรงกับความตลาดมากยิ่งขึ้น นำมาซึ่งธุรกิจของใหม่ (Spin off, Startup) จากการนำผลที่เกิดจากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ สร้างรายได้ให้แก่นักศึกษาค้นคว้า ผู้ประกอบกิจการของใหม่ สร้างผลพวงเชิงเศรษฐกิจ

สำหรับงานมหกรรมแสดงนิทรรศการช่วยเหลือการใช้คุณประโยชน์

จากงานค้นคว้าวิจัย TRIUP​ Fair จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 เดือนเมษายน 2565 มีการจัดงานกิจกรรมในโซนต่างๆเพื่อรองรับรวมทั้งตอบโจทย์ในสิ่งที่ต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการนำผลที่เกิดจากงานวิจัยรวมทั้งสิ่งใหม่ไปใช้ประโยชน์ ได้แก่ โซน “รู้จัก TRIUP Act แล้วก็กลไกช่วยเหลือการใช้คุณประโยชน์งานศึกษาทำการค้นคว้าและทำการวิจัย

” โซนเวทีกึ่งกลาง จัดเป็นเวทีประชุมสัมมนาเพื่อเป็นแถวทางให้เมืองไทยก้าวสู่การเป็นประเทศที่เคลื่อนเศรษฐกิจรวมทั้งสังคมด้วยผลที่ได้รับจากงานวิจัยและก็ของใหม่ โซน Training ร่วมทำความเข้าใจ สร้างเสริมสมรรถนะ รวมทั้งพอกพูนความสามารถด้านทรัพย์สินทางปัญญา ฯลฯ คนที่พึงพอใจสามารถร่วมดูงานได้ในMitrtown Hall 1-2 ชั้น 5 ห้างสรรพสินค้าสามย่านมิตรทาวน์มองหาอนาคต ส่องจังหวะดำเนินงานทำธุรกิจ จะต้องไปพบเอาได้ในงาน ใช้ประโยชน์จากการค้นคว้าวิจัย ของใหม่ ช่วยรีบธุรกิจเติบโต

งานนิทรรศการผลักดันการใช้ผลดีจากงานศึกษาค้นคว้าและทำการวิจัย ประจําปี 2566 จะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 18-19 เดือนกรกฎาคม พุทธศักราช 2566ในรอยัล พารากอน ฮอลล์ ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน

วัตถุประสงค์เป็นการขับเขยื้อนให้การค้นคว้าวิจัย ของใหม่ ถูกเอาไปใช้ผลดีในมิติต่างๆทั้งยังภาคสังคม สภาพแวดล้อม การพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยยิ่งไปกว่านั้นภาคเศรษฐกิจที่ต้องผลักดันให้ผู้ประกอบธุรกิจภาคเอกชนได้นำงานศึกษาค้นคว้าวิจัยไปต่อยอดรวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงการค้า

TRIUP​ Fair

รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุฉันล ผู้อำนวยการ ที่ทำการคณะกรรมการวิทยาศาสตร์ศึกษาค้นคว้ารวมทั้งของใหม่ (สกสว.) ชี้แจงว่า ด้วยภารกิจสำคัญที่ สกสว. สำหรับในการขยายผลงานศึกษาทำการค้นคว้าและทำการวิจัยสู่การกระทำ ซึ่งจะมีผลดีต่อการผลิตเติบโตด้านเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างยั่งยืน

สกสว. พร้อมกับพวกโครงข่ายได้จัดงานมหกรรมสนับสนุนการใช้คุณประโยชน์จากงานค้นคว้า ประจําปี 2565 เพื่อสร้างการตระหนักทราบรวมทั้งโฆษณาเกี่ยวกับ “พระราชบัญญัติ ผลักดันการนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ พุทธศักราช 2564” (TRIUP Act) รวมทั้งการนำผลที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยต่างๆมาแสดงเพื่อมีการต่อยอดผลงานในด้านต่างๆซึ่งก็ได้รับความพึงพอใจจากผู้เข้าร่วมงานมากมายก่ายกอง

จะได้อะไรจาก จัดงานมหกรรมสนับสนุนการใช้ผลดีจากงานศึกษาทำการค้นคว้าและวิจัย ประจําปี 2566  รีบธุรกิจให้เติบโตด้วยศึกษาค้นคว้าแล้วก็สิ่งใหม่ Journey to Impact ขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 เดือนกรกฎาคม พุทธศักราช 2566ในรอยัล พารากอน ฮอลล์ ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน ซึ่งเป็นการจัดงานตลอดเป็นครั้งที่ 2 เพื่อชักจูงรวมทั้งกระตุ้นให้ผู้ที่มีการเกี่ยวข้องสําคัญ (Key Players) เข้าระบบใหม่ของ RU Ecosystem

รวมทั้งสนับสนุนรวมทั้งสนับสนุนผลที่เกิดจากงานวิจัยรวมทั้งของใหม่ในระบบวิทยาศาสตร์ ศึกษาค้นคว้า แล้วก็ของใหม่ (ววน.) ไปสู่การใช้คุณประโยชน์ โดยเน้นการขับเขยื้อนการนําผลที่ได้รับจากงานวิจัยแล้วก็ของใหม่ไปใช้ประโยชน์ เพื่อเป็นผลสำริดด้านเศรษฐกิจ ทั้งยังจะเป็นหลักที่ติดต่อกับชุมชน ววน. รวมทั้งผู้ประกอบกิจการหรือภาคเอกชน เพื่อเห็นภาพรวมของความร่วมแรงร่วมมือสำหรับในการเกื้อหนุนการทํางานของทุกภาคส่วนในระบบ ววน.

TRIUP​ Fair ช่องทางที่กำลังจะได้รับ การจัดงานครั้งยิ่งใหญ่ของแวดวงศึกษาค้นคว้าและก็ของใหม่ไทย ที่ได้นำผลวิจัยใช้ได้จริงกว่า 300 ผลงาน และก็หน่วยงานเกื้อหนุนภาคธุรกิจกว่า 50 หน่วยงาน มาให้คำแนะนำในทุกขึ้นตอน เพื่อยกฐานะภาคธุรกิจของไทยทุนช่วยเหลือ

ศึกษาค้นคว้าแล้วก็ของใหม่วิถีทางสำหรับการเป็นเจ้าของ ผลที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยแล้วก็สิ่งใหม่ผลวิจัยและก็ของใหม่ ที่จะต่อยอด ขยายผลเพื่อสร้างความไม่เหมือนให้ธุรกิจเงินทุนเพื่อขยายธุรกิจคำชี้แนะด้านทรัพย์สินทางปัญญา ด้านมาตรฐาน ด้านการขึ้นบัญชีสินค้าและก็ของใหม่โครงข่ายร่วมทําศึกษาค้นคว้ารวมทั้งต่อยอดธุรกิจคำปรึกษาหารือจากนักค้นคว้าแล้วก็ผู้ที่มีความชำนาญด้านต่างๆคำแนะนำด้านการขยายตลาดผลิตภัณฑ์ของใหม่ทั้งยังในรวมทั้งต่างชาติสินเชื่อเพื่อนพ้องวัตบาปดอกต่ำ จากแบงค์ต่างๆ